วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555

ระยะตัดแกน (Intercept)

ถ้าเราลากเส้นตรงออกไปยาวๆ แน่นอนว่ามันจะต้องไปตัดแกน x กับ y ที่ซักจุดแน่ๆเลยค่ะ

ระยะตัดแกน x หมายถึง เส้นตรงตัดผ่านแกน x และแน่นอนว่า y=0
ระยะตัดแกน y หมายถึง เส้นตรงตัดผ่านแกน y และแน่นอนด้วยว่า x=0
     เช่น ให้หาจุด P และ Q ซึ่งเป็น x-intercept และ y-intercept ตามลำดับ ของเส้นตรง y = 2x-10
เริ่มที่ จุด P ซึ่งเป็น x-intercept กันก่อน เห็น y ตรงไหนแทนเข้าไปเป็น 0 ได้เลยค่ะ
0=2x-10, x=5 ดังนั้นจะได้ P(5,0)

        สำหรับจุด Q ซึ่งเป็น y-intercept ตอนนี้เห็น x ตรงไหนแทน 0 เข้าไปบ้าง จะได้ y = -10 ดังนั้นเราจะได้ Q(0, -10)


                                               ระยะห่างระหว่างจุดกับเส้นตรง 
                                             

จากรูป จะหาระยะ d ได้จาก, 

                                       ระยะห่างระหว่างเส้นตรง 2 เส้นที่ขนานกัน  
                                 
                                                      


ทำได้ดังนี้
1. ให้จัดทั้ง 2 สมการเส้นตรงให้อยู่ในรูป Ax+By+C = 0
2. เช็คว่าค่า A และ B ของทั้งสองสมการเหมือนกันหรือไม่
 
3. ถ้าเหมือนกันเป๊ะๆ แล้วจะหาระยะระหว่างทั้งสองเส้นนี้, d, ได้จาก                  อ้างมาจาก      http://www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewgroup/80

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น